Els cartells guanyadors, des de 1986

Bases del 32è Concurs de Cartells

1. Aquest concurs servirà per escollir el cartell que anunciarà les festes del Corpus de la Garriga de l’any 2018.

 

2. És obert a tots els alumnes matriculats durant el curs 2016/2017 als cursos del cicle de formació de grau superior de gràfica publicitària de l’EMAD de la Garriga, escoles convidades, IES de la Garriga i també a tots els nois i noies de 16 a 25 anys.

 

3. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres.

 

4. El text o llegenda del cartell serà:

 

CORPUS A LA GARRIGA

3 DE JUNY DE 2018

 

5. Les obres presentades hauran d’estar resoltes en sentit vertical i a tot color, si interessa.

 

6. Les mides han de ser en format DIN A3 (29,7 x 42 cm.) muntades damunt de cartró ploma o similar (gruix màxim 4 mm).

 

7. El cartell guanyador rebrà el premi CORPUS LA GARRIGA, atorgat per l’Exm. Ajuntament de la Garriga i dotat amb 600 €, (del que es deduiran les retencions vigents) i un trofeu lliurat per l’Associació Cultural Corpus la Garriga i que el seu autor haurà de recollir el dia del lliurament del premi. El/la guanyador/a, haurà de lliurar en un CD  el document electrònic del cartell en un format estàndard (Mc o PC).

 

8. L’exposició amb els cartells seleccionats es farà a la sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson i Aspa, cedida pels actes de celebració de la Festa del Corpus, per l’Exm. Ajuntament de la Garriga i situada a la plaça Can Dachs.

 

9. Els cartells estaran exposats al públic des del dia 10 fins el dia 18 de juny del 2017 i podran ser votats, fins les 12.00 h del dia 17, per tots els garriguencs i garriguenques i visitants, el resultat d’aquesta votació representarà el d'un membre més del jurat oficial.

 

10. El jurat oficial estarà format per un representant de l‘Àrea de Cultura de l’Ajuntament, un representant de la Parròquia, un representant de l’Associació Cultural Corpus la Garriga, un professional del disseny gràfic o artista, un membre docent de l’EMAD i el guanyador del concurs de l’any 2016. El jurat podrà decidir qualsevol modificació del cartell guanyador, amb l’acord de l’autor, o la seva substitució si no hi ha acord. El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Associació Cultural Corpus la Garriga.

 

11. Els participants hauran de lliurar la seva obra, en un sobre tancat, al punt d’informació de l’EMAD de la Garriga (c. Negociant, 79), de dilluns a divendres en hores lectives, fins el dia 8 de juny al matí. Al seu interior s'hi adjuntarà, obligatòriament, el full d'inscripció, on hi constaran les dades del concursant, el nom, domicili, telèfon de contacte, e-mail, etc. i fotocòpia del D.N.I. de l'autor/a i si es creu oportú, qualsevol explicació o comentari referent a la seva obra. No s’admetrà cap cartell que no sigui lliurat a l’adreça esmentada.

 

12. Els cartells han de reflectir la Festa del Corpus i han de ser explicatius, gràficament, d’aquesta festa. Es valorarà especialment la representació de motius florals representatius de les catifes de la Garriga. Ha de ser visible i llegible la llegenda de l’apartat 4.

 

13. Totes les obres que no s’ajustin fidelment als requeriments dels apartats 4, 5, 6 o 11, seran automàticament desestimades i no participaran en el concurs.

 

14. L'Associació Cultural Corpus la Garriga, d’acord amb el jurat, es reserva el dret de fer una preselecció, segons la qualitat i quantitat d’obres presentades. També es reserva el dret de declarar-lo desert.

 

15. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dissabte dia 17 de juny a les 7 del vespre, vigília de la Festa de Corpus de l’any 2017. El lliurament del premi i trofeu es farà el diumenge dia 18, diada de Corpus, a les 6 de la tarda, a l’esmentada sala Municipal d’Exposicions.

 

16. La recollida dels cartells no premiats es podrà fer fins a finals de juliol, al Punt d’Informació de l’EMAD.

 

  

La Garriga, gener de 2017

 

Per a més informació, al telèfon de l'EMAD: 93.860.59.90 en hores lectives, a la secretaria del concurs: 607.28.80.84 de 8 a10 del vespre.

 

Organitza: Associació Cultural Corpus la Garriga

Coordina: Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga
Col·laboren: Ajuntament de la Garriga i Parròquia de Sant Esteve de la Garriga