Els cartells guanyadors, des de 1986


Bases del 37è Concurs de Cartells

 Aquest concurs servirà per escollir el cartell que anunciarà les festes del Corpus de la Garriga de l'any 2024.

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

1. És obert a tot l’alumnat matriculat durant el curs 2022/2023 als cursos de disseny de l’EMAD de la Garriga,

escoles convidades, alumnat dels IES de la Garriga així com també a joves estudiants de secundària o cicles

formatius que hi vulguin participar.

 

2. Els cartells han de reflectir la Festa del Corpus i han de ser explicatius, gràficament, d’aquesta festa. Si es fa una

representació de motius florals, el clavell és la flor representativa de les catifes de la Garriga. Ha de ser visible i

llegible la llegenda de l’apartat 3.
 

3. El text o llegenda del cartell, que ha de ser clarament visible, serà:

 
CORPUS A LA GARRIGA, 2 DE JUNY DE 2024

 

4. Les obres presentades hauran d'estar resoltes en sentit vertical i a tot color, si interessa. Les mides han de ser en format DIN A3 (29,7 cm x 42 cm) muntades damunt de cartró ploma o similar (gruix màxim 4 mm).

  

5. Les persones participants hauran de lliurar la seva obra, en un sobre tancat, al punt d'informació de l'EMAD de la Garriga (c. Negociant, 79) de dilluns a divendres en horari lectiu. L'obra no pot portar el nom de la persona que

l'ha realitzat. Al seu interior s'hi adjuntarà, si es creu oportú, qualsevol explicació o comentari referent a la seva

obra i obligatòriament un altre sobre tancat amb el full d'inscripció, on hi constaran les dades del concursant, el

nom, domicili, telèfon de contacte, e-mail, etc. i fotocòpia del D.N.I. No s'admetrà cap cartell que no sigui

lliurat a l'adreça esmentada.

 

6. La data màxima de recollida del cartell serà el dia 1 de juny fins les 13.00 h.

 

7. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres presentades en sobres diferents.

 

8. El/la guanyador/a, haurà de lliurar el document electrònic del cartell en un format estàndard (pdf, jpg o tiff).

 

9. Totes les obres que no s'ajustin fidelment als requeriments de les condicions de participació seran automàticament desestimades i no participaran en el concurs.

 

10. El cartell guanyador quedarà en propietat de l'Associació Cultural Corpus la Garriga.

 

11. L'Associació Cultural Corpus la Garriga podrà decidir, amb l'acord de l’autor/a, alguna modificació del cartell

guanyador, bàsicament amb criteris de visualització (algun color o tipus de caràcter de lletra, per exemple) o la

seva substitució si no hi ha acord.

 

JURAT I PREMIS

 

1. Un primer jurat escollirà els 5 cartells que passaran a la votació final. Aquest jurat estarà format per una

persona representant de cadascuna de les següents àrees o entitats: Associació Cultural Corpus la Garriga, l'Àrea de Cultura o de Turisme de l’Ajuntament de la Garriga, la Parròquia, professional del camp del disseny gràfic o les arts plàstiques, equip docent de l’EMAD, així com la persona que va guanyar el concurs de l’any 2022. La votació

d'aquest jurat es farà el dia 2 de juny a les 18.30 h. al local d’exposició dels cartells.

 

2. La votació final d'aquests 5 cartells, estarà a la mà del jurat popular que podrà votar de manera presencial al lloc on estiguin esposats públicament els cartells fins les 13.00 h del dia 10 de juny.

 

3. El lloc on es farà l'exposició dels cartells serà comunicat a la web https://www.lagarriga.cat i a les xarxes socials.

 

4. El resultat final de les votacions realitzades per la ciutadania donaran el cartell guanyador que es donarà a conèixer el dissabte dia 10 de juny a les 19 h. 

 

5. El lliurament del premi i trofeu es farà el diumenge dia 11, diada de Corpus, a les 6 de la tarda, al lloc d'exposició

dels cartells.

 

6. El cartell guanyador rebrà el premi CORPUS LA GARRIGA, atorgat per l'Associació Cultural Corpus la

Garriga i dotat amb 500 €, i un trofeu acreditatiu com a guanyador del concurs i que haurà de recollir el dia del

lliurament del premi.

 

7. La recollida dels cartells no premiats es podrà fer al Punt d’Informació de l’EMAD, passat el concurs.

 

La Garriga, febrer de 2023


Per a més informació, al telèfon de l'EMAD (93 860 59 90) en hores lectives i a la secretaria del concurs (607 288 084) de 8 a 10 del vespre.