Els cartells guanyadors, des de 1986


Bases del 38è Concurs de Cartells

 Aquest concurs servirà per escollir el cartell que anunciarà les festes del Corpus de la Garriga de l'any 2025.

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

1. És obert a tot l’alumnat matriculat durant el curs 2023/2024 als cursos de disseny de l’EMAD de la Garriga, escoles convidades, alumnat dels IES de la Garriga així com també a joves estudiants de secundària o cicles formatius que hi vulguin participar.

 

2. Els cartells han de reflectir la Festa del Corpus i han de ser explicatius, gràficament, d’aquesta festa. Si es fa una representació de motius florals, el clavell és la flor representativa de les catifes de la Garriga. Ha de ser visible i llegible la llegenda de l’apartat 3.
 

3. El text o llegenda del cartell, que ha de ser clarament visible, serà:

 
CORPUS A LA GARRIGA, 22 de juny de 2025

 

4. Les obres presentades hauran d’incloure: 

  • Cartell de Corpus, en format DIN A3 (29,7 x 42 cm) en sentit vertical, muntades damunt de cartró ploma o similar (gruix màxim 4 mm).
  • Treball imprès on es vegi l’adaptació d’aquest cartell a les diferents aplicacions de comunicació que s’utilitzen per a Corpus:
    • Marquesina. Utilitzant el recurs de la fotografia, podent-se combinar amb elements gràfics i visuals del cartell presentat o amb els elements visuals que identifiquen les banderoles de Corpus.
    • Programa de Corpus. Simulació on es vegi la disposició dels diferents elements gràfics i visuals del cartell presentat en el programa, en concret a la portada, contraportada i els títols.
    • Imatge de base per a l’aplicació del cartell a Instagram. 

5. Les persones participants hauran de lliurar la seva obra (cartell + treball imprès) en un sobre tancat, al punt d'informació de l'EMAD de la Garriga (c. Negociant, 79) de dilluns a divendres en horari lectiu. L'obra no pot portar el nom de la persona que l'ha realitzat. Al seu interior s'hi adjuntarà, si es creu oportú, qualsevol explicació o comentari referent a la seva obra i obligatòriament un altre sobre tancat amb el full d'inscripció, on hi constaran les dades del concursant, el nom, domicili, telèfon de contacte, e-mail, etc. i fotocòpia del D.N.I. No s'admetrà cap cartell que no sigui lliurat a l'adreça esmentada.

 

6. La data màxima de recollida del cartell serà el dia 17 de maig fins les 13.00 h.

 

7. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres presentades en sobres diferents.

 

8. El/la guanyador/a haurà de lliurar el document electrònic del cartell i dels elements presentats en el treball en un format estàndard (pdf, jpg o tiff) que permetin ser utilitzats per a les diferents aplicacions que es faran d’aquestes imatges.

 

9. Totes les obres que no s'ajustin fidelment als requeriments de les condicions de participació seran automàticament desestimades i no participaran en el concurs.

 

10. El cartell guanyador quedarà en propietat de l'Associació Cultural Corpus la Garriga.

 

11. L'Associació Cultural Corpus la Garriga podrà decidir, amb l'acord de l’autor/a, alguna modificació del cartell guanyador, bàsicament amb criteris de visualització (algun color o tipus de caràcter de lletra, per exemple) o la seva substitució si no hi ha acord.

 

JURAT I PREMIS

 

1. Des del 17 fins el 21 de maig, l'EMAD farà una revisió inicial per tal que les obres que es presentin al concurs compleixin uns estàndards mínims de comunicació, segons el que es detalla en aquestes bases. L'Associació Cultural Corpus la Garriga el recollirà el dia 22 de maig.

 

2. El 24 de maig a les 18.30 h al local d'exposició dels cartells, un jurat qualificat escollirà 5 cartells finalistes. Aquest jurat estarà format per una persona representant de cadascuna de les següents àrees o entitats: Associació Cultural Corpus la Garriga, l'Àrea de Cultura o de Turisme de l'Ajuntament de la Garriga, la Parròquia, un professional del camp del disseny gràfic o les arts plàstiques, equip docent de l'EMAD, així com la persona que va guanyar el concurs de l'any 2023. 

 

3. La selecció final del cartell guanyador estarà a la mà del jurat popular que podrà votar de manera presencial al lloc on estiguin exposats públicament els cartells fins les 13 h del dia 1 de juny. El lloc on es farà l'exposició dels cartells serà comunicat a la web https://www.lagarriga.cat i a les xarxes socials.

 

4. El resultat final de les votacions realitzades per la ciutadania donaran el cartell guanyador que es donarà a conèixer el dissabte dia 1 de juny a les 19 h. 

 

5. El lliurament del premi i trofeu es farà el diumenge dia 2, diada de Corpus, a les 6 de la tarda, al lloc d'exposició dels cartells.

 

6. El cartell guanyador rebrà el premi CORPUS LA GARRIGA, atorgat per l'Associació Cultural Corpus la Garriga i dotat amb 500 €, i un trofeu acreditatiu com a guanyador del concurs i que haurà de recollir el dia del lliurament del premi.

 

7. La recollida dels cartells no premiats es podrà fer al Punt d’Informació de l’EMAD, passat el concurs.

 

La Garriga, febrer de 2024


Per a més informació, al telèfon de l'EMAD (93 860 59 90) en hores lectives i a la secretaria del concurs (607 288 084) de 8 a 10 del vespre.