L'Associació Cultural Corpus la Garriga

El dilluns 20 de novembre de 2006 es va constituir l'Associació Cultural Corpus la Garriga a les sales parroquials, on té la seu. La integren els que havien estat membres de la Comissió de Corpus –depenent de la Parròquia– així com representants de les diverses catifes, entitats, escoles i carrers que participen a la festa.


La junta de l'entitat està encapçalada per Enric Marata com a president (fins el 2014 ho ha estat Maria Teresa Viñallonga) i Josep Gabarró com a vicepresident (fins el 2014 ho era Enric Marata, fins el 2013 Miquel Baldich i fins el 2010 Isidre Galbany). Josep Gabarró és el secretari (Xavier Fontanet, Jordi Valls, Imma Gendra, Anna Maria Delgado i Beatriu Nualart l'han precedit) i Xavier Fontanet és el tresorer.

 

Com a vocals hi ha Montse Baldich, Neus Fontanet, Alfons Gómez, David Mas i Eloisa Tejada.

 

Un dels principals motius per constituir la nova associació va ser l'impuls decidit de la festa i la recerca de més finançament. L'Associació Cultural Corpus la Garriga forma part de la Federació Catalana de Catifaires.